CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Kyuden Business Front Co., Ltd. nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng khi tiếp nhận và xử lý thông tin cá nhân của người lao động sử dụng một cách thích hợp khi trao đổi, bố trí nhân viên ,làm việc với nhà tuyển dụng, hỗ trợ tìm việc làm.
Để bảo vệ quyền lợi liên quan đến thông tin cá nhân của người sử dụng và khách hàng, chúng tôi đã xây dựng và thực hiện trong toàn bộ công ty chính sách bảo mật như sau:

1. Thông tin cá nhân sẽ được thu thập bằng các phương thức hợp pháp và minh bạch, chỉ phục vụ cho mục đích, phạm vi cần thiết để tiến hành giới thiệu việc làm.
Chúng tôi áp dụng thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng không bị sử dụng vượt quá phạm vi được cho phép (không được sử dụng cho các mục đích khác ).

2. Chúng tôi sẽ tuân thủ theo các yêu cầu của Hệ thống Quản lý Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Luật bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật,qui chuẩn, hướng dẫn khác liên quan đến thông tin cá nhân.

3. Nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc lạm dụng thông tin cá nhân (truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, giả mạo và rò rỉ), chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn,khắc phục hợp lý và thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Thông tin cá nhân khi được đưa ra bên ngoài sẽ được quản lý và kiểm soát chặt chẽ theo quy định của chúng tôi.

5.Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba sau khi được sự đồng ý của bạn.

6. Khi bạn yêu cầu thông báo, tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, đình chỉ sử dụng hoặc cung cấp thêm thông tin cá nhân của bạn; hoặc khi bạn khiếu nại hoặc tìm kiếm ý kiến ​​tư vấn về thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi một cách thích hợp, kịp thời và trong phạm vi qui định.

7. Nhận thức được vai trò của mình, nhân viên của chúng tôi sẽ xây dựng và thực hiện các bước để lập kế hoạch, thực hiện, kiểm toán cũng như nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến và xem xét các hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân .

≪Các thắc mắc,liên hệ về bảo vệ thông tin cá nhân≫

Kyuden Business Front Co., Ltd.
Phòng Tổng hợp Quản lý Thông tin Cá nhân

〒810-0001 2-12-1 Tenjin, Chuo-ku,
Fukuoka
Tầng 4 tòa nhà Tenjin
ĐT: 092-711-2610
E-mail: info@qbfront.co.jp
Giờ làm việc của lễ tân: 09:00 – 18:00, trừ cuối tuần và ngày lễ

Ngày ban hành: 01/09/2012
Ngày sửa đổi lần cuối: 2021 07/01
Kyuden Business Front Co., Ltd.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành : Harumi Ishibashi

1. Mục đích và phạm vi sử dụng Thông tin cá nhân

Để thực hiện việc bố trí nhân viên phái cử, giới thiệu nhân viên phái cử dự kiến, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tái tuyển dụng và các dịch vụ khác, thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự đồng ý của bạn.

(1) Thông tin cá nhân của nhân viên phái cử


Để hướng dẫn, thực hiện và khảo sát các hoạt động được pháp luật quy định như khám sức khỏe, cũng như thực hiện công việc kinh doanh theo các quy định này, thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: liên hệ đăng ký, tiếp nhận, tuyển chọn, tuyển dụng nhân viên phái cử và quản lý, các yêu cầu từ khách hàng về kỹ năng và trình độ, quản lý nhân sự, phúc lợi xã hội, cũng như các khóa đào tạo, hội thảo, sự kiện và các buổi tư vấn khác nhau.

(2) Thông tin cá nhân của nhân viên dự định giới thiệu phái cử

 

Để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền hợp pháp là hướng dẫn, sử dụng, thực hiện và khảo sát khám sức khỏe, các hoạt động kinh doanh liên quan, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau: liên hệ đăng ký, tiếp nhận, lựa chọn, bố trí việc làm, quản lý nhân sự và lao động, xã hội phúc lợi, cũng như các khóa đào tạo, hội thảo, sự kiện và các buổi tư vấn khác nhau.

(3) Thông tin cá nhân của người đăng ký giới thiệu việc làm

 

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để liên hệ đăng ký, tiếp nhận, lựa chọn, sắp xếp công việc, các khóa đào tạo, hội thảo, sự kiện, buổi tư vấn và thực hiện các dịch vụ tương tự. 

(4) Thông tin cá nhân của người cần hỗ trợ việc làm lại

 

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho các liên hệ đăng ký, tiếp nhận, thực hiện các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ việc làm lại và các dịch vụ tương tự.

 

(5) Thông tin cá nhân của các đối tác kinh doanh


Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong danh thiếp và địa chỉ email có được khi tham gia các hoạt động với các tổ chức, cơ quan trong ngành của chúng tôi như bán hàng, ký kết hợp đồng, quản lý giao dịch và các hoạt động tương tự.

 

(6) Thông tin cá nhân của nhân viên chúng tôi


Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện quản lý nhân sự và lao động, phúc lợi xã hội, các chương trình đào tạo khác nhau, sức khỏe,an toàn nghề nghiệp, và các dịch vụ tương tự.

 

(7) Thông tin cá nhân của người đăng ký khoá học giáo dục và đào tạ

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin đăng ký khoá học giáo dục và đào tạo, để thực hiện các liên hệ khác nhau và thực hiện các dịch vụ tương tự, có liên quan khác.

 

(8) Thông tin cá nhân khác


Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn cho mục đích bảo vệ quyền riêng tư (chẳng hạn như thông tin cá nhân thu được để phản hồi việc tiếp nhận và ra / vào công ty của khách, khi có yêu cầu tiết lộ) và các dịch vụ tương tự.

2. Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba

Trừ khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Về các thủ tục công bố và sửa chữa

(1) Thông tin liên hệ

 

Chúng tôi sẽ trả lời một cách nhanh chóng và chính xác yêu cầu của bạn hoặc của người được ủy quyền của bạn, để thông báo về mục đích sử dụng, công bố, sửa chữa, bổ sung, xóa, tạm ngừng sử dụng hoặc tạm ngừng cung cấp (sau đây gọi là “công bố “) thông tin cá nhân của bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

Để yêu cầu công bố thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, để khiếu nại hoặc yêu cầu tư vấn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với văn phòng được chỉ định như bên dưới.

* Nơi Nộp đơn yêu cầu công bố thông tin
Đối với các thắc mắc về thông tin cá nhân của bạn

Bàn tư vấn công bố thông tin: Phòng Kế hoạch và Nội vụ Tổng hợp
Người giám sát quản lý thông tin cá nhân
Kyuden Business Front, Inc.
Tầng 4, Tòa nhà Tenjin
Tenjin 2-12-1, Chuo-ku, Fukuoka-shi 810-0001
ĐT 092-711-2610
Email: info@qbfront.co.jp
Giờ làm việc: 9:00 sáng đến 6:00 chiều, trừ cuối tuần và ngày lễ

 

(2) Phương thức yêu cầu công bố thông tin, v.v.

Nếu bạn muốn yêu cầu tiết lộ thông tin, v.v., vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn công bố thông tin ở trên qua điện thoại.
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn mẫu hóa đơn “Hóa đơn thay đổi xử lý thông tin cá nhân” liên quan đến việc tiết lộ thông tin,… do công ty chúng tôi quy định. Vui lòng điền vào các mục cần thiết và gửi lại theo địa chỉ trên.
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các yêu cầu tiết lộ, v.v. không sử dụng phương pháp này.
Ngoài ra, nếu có sai sót trong “Hóa đơn thay đổi cách xử lý thông tin cá nhân” hoặc nếu chúng tôi không thể xác nhận rằng bạn là người đó, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giải quyết vấn đề đó và thông báo cho bạn về việc lập lại hóa đơn, nhưng sau khi liên hệ 2 Nếu không có yêu cầu lại sau một tuần, chúng tôi sẽ coi như không có yêu cầu tiết lộ, v.v.

 

(3) Xác minh danh tính

 

Để xác nhận rằng người yêu cầu công bố thông tin, v.v. là chính họ, ngoài địa chỉ, tên, số điện thoại, ngày sinh, mã nhân viên của nhân viên được điều động và nhân viên được cử đi được giới thiệu, và mã nhân viên cho nhân viên. Xác minh danh tính là bắt buộc bằng các phương tiện đó. Nếu bạn không biết thông tin xác minh danh tính này, chúng tôi có thể thực hiện các phương pháp xác minh khác.
Xác minh danh tính khác * (Gửi kèm bản sao của bất kỳ giấy phép lái xe nào, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu và các tài liệu chính thức khác có thể chứng minh danh tính của bạn)
Nếu bạn là đại lý, bạn sẽ cần giấy ủy quyền (mẫu tùy ý) cho vấn đề này do bạn lập.
* Khác Nếu có mô tả tên tỉnh hoặc nhiều hơn (địa chỉ chi tiết của nơi ở đã đăng ký) trong “nơi ở đã đăng ký” trong xác minh danh tính, chỉ để lại tên tỉnh và sơn các phần khác bằng màu đen.

 

(4) Phí công bố thông tin, v.v.

Không phải trả phí hành chính cho việc yêu cầu sửa, bổ sung, xóa, xóa, tạm ngừng sử dụng, tạm ngừng cung cấp thông tin cá nhân.

 

(5) Phương thức thông báo về kết quả của yêu cầu công bố thông tin, v.v.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản bằng thư về tên và địa chỉ của người khiếu nại được nêu trên hóa đơn. Xin lưu ý rằng có thể mất vài ngày để thông báo cho bạn.
Ngoài ra, việc tiết lộ sẽ bị từ chối nếu áp dụng bất kỳ điều nào sau đây (Lưu ý).

4. Tên tổ chức được ủy quyền bảo vệ thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ giải quyết khiếu nại

Tên tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được ủy quyền
Viện Xúc tiến Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội Nhật Bản
Nộp đơn giải quyết khiếu nại ở đâu
Phòng Tư vấn Khiếu nại Bảo vệ Thông tin Cá nhân
Địa chỉ đường phố
1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Bên trong Tòa nhà đầu tiên của Roppongi “
số điện thoại
03-5860-7565 0120-700-779

 

[Đây không phải là liên hệ cho các thắc mắc liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi]

 

(Lưu ý) Khi từ chối tiết lộ, v.v.
Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể chấp nhận yêu cầu tiết lộ thông tin, v.v. trong các trường hợp sau.
・ Nếu hóa đơn đã gửi không bao gồm “địa chỉ,” “tên”, “ngày sinh”, “số điện thoại”, v.v., hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào khác.
・ Khi dữ liệu do Công ty nắm giữ mà bạn muốn tiết lộ không khớp với “địa chỉ,” “tên”, “ngày sinh”, “số điện thoại”, v.v. được nhập trên hóa đơn.
・ Khi phát hiện hóa đơn bị giả mạo hoặc giả mạo.
・ Có nguy cơ xâm hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền, lợi ích khác của người đó hoặc của bên thứ ba.
・ Ryan Khi có rủi ro cản trở đáng kể đến việc thực hiện đúng công việc kinh doanh của chúng ta.
・ Khi có nguy cơ vi phạm hoặc vi phạm pháp luật và các quy định.

 

Kyuden Business Front Co., Ltd. quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ.